תכנית אשכולות תשע"ז

1. קטלוג אשכולות.
2. מצגת אשכולות בשטח.
3. שיטת אשכולות.
4. פלייר שיטת אשכולות.
5. שיעור לדוגמא - סלט יווני.
6. שיעור לדוגמא - יער הצפון.
7. מאיץ הלמידה.