חידה יומית

ליקטנו עבורכם מספר אתרים בהם מתפרסמת מדי יום חידה חדשה.
האם תעמדו באתגר??

חיות במשבצות אופס סט