תשתית החשיבה - יישום פרויקטים בית ספריים

אנו שמחים להעניק לכם את תשתית החשיבה של אשכולות הכוללת מגוון פרויקטים, תכנים ואמצעי הוראה לשם יצירת תרבות ומרחב חשיבה בבית הספר
לתלמידים, צוותי הוראה וקהילה:

 

אנו רואים בבית הספר שותף אמיתי בהובלת תהליכי פיתוח חשיבה וכישורי חיים באמצעות משחקים. התשתית מהווה נדבך רחב נוסף לפעילות אשכולות,
ונותנת מענה מתאים ויעיל למהלכים מערכתיים  
בשיתוף קהלי יעד נוספים.

 

אתם מוזמנים לעיין בכל החומרים שהכנו לכם, הכוללים רעיונות והצעות ליישום פרויקטים בית ספריים בתחומים שונים, ולחשוב כיצד ליישם פרויקטים שתבחרו 
כך שיתנו מענה לצרכים הייחודיים שלכם. 

ואנחנו כאן, בשבילכם, לסייע בחשיבה ובתכנון משותפים לפני שתצאו לדרך...

               
               
       
  תכולת התשתית חוקי משחקים יישום פרויקטים  אתגר כיתתי