תכולת התשתית

 א. משחקי חשיבה איכותיים.      ד. מגוון רחב של פרויקטים ליישום (ראו קישור ליישום פרויקטים).
 ב. מטרות וחוקי משחקים (אותם ניתן להדפיס ולעשות בהם שימוש בהפסקות).     ה. השתלמויות חדר מורים.
 ג. פוסטר כללי של 9 שיטות החשיבה של אשכולות.  ו. אפודים זוהרים ו/או סיכות לנאמני חשיבה.
 ד. פוסטרים איכותיים של 4 שיטות חשיבה (לתליה בבית הספר).  ז. פרויקטים ברשת.


               
 
נעים להכיר בול 10 בלנק ג'ק זרוק ת'זבל חלומות חתחתול סלט יווני  
               
 
טקאמצי ארבע בשורה מנקלה שש אוקטי מי מה מו-1 מי מה מו-2  
               
 
כמוני ארבע בריבוע צופן הפרמידה שלוש בראש דאבל מילים בעיגולים