ההצבעה לאתגר הכיתתי הסתיימה, ברכותינו לזוכים ולכל בתי הספר שהשתתפו בתחרות!